Da li želite da preuzmete Nedeljnik android aplikaciju?

DA | NE

Šta treba znati pre uzimanja stambenog kredita

Izvor: https://pixabay.com/

Kupovanje stana bez stambenog kredita većini stanovnika je potpuno nezamislivo. Ipak, pre uzimanja kredita potrebno je razmotriti sve troškove, odnosno da li ste sposobni da vratite kredit, a da ne grcate u dugovima. Pročitajte koje stvari morate znati pre uzimanja kredita.

Stambeni kredit je opravdano zaduživanje, jer se to ne može tretirati kao nemarno zaduživanje, kao kada je u pitanju podizanje kredita za letovanje, kupovinu laptopa, skupocene odeće i obuće i slično. Stan je nešto što je svakome potrebno, a sopstveni stan u odnosu na iznajmljeni ima veliki broj prednosti.

Nemojte da zaboravite da pored detaljne analize troškova oko stambenog kredita, obratite pažnju i kakav stan kupujete, jer je to velika investicija, a prevare su brojne. Birajte samo sigurne građevinske kompanije  i proverite sve nekoliko puta pre nego što potpišete ugovor.

Odredite okvirnu ratu koju možete da plaćate

Veoma je važno da odredite koji deo mesečnih primanja možete da izdvojite za otplatu stambenog kredita. Uzmite u obzir da određujete mesečni trošak na duži vremenski period, pa shodno tome odredite iznos kredita koji je prihvatljivo uzeti.

Posetite nekoliko banaka, koje će vas obavestiti kolika bi rata bila za iznos kredita koji ste odredili. Kada uporedite povoljnost / nepovoljnost koju nude određene banke, izaberite onu koja vam najviše odgovara. Dobro razmislite pre uzimanja kredita, jer postoje ekonomisti koji smatraju da kredit nikada ne treba uzimati.

Minimalno učešće za stamabene kredite iz sredstava banke iznosi 20% ukoliko se hipoteka uspostavlja na uknjiženu ili neuknjiženu nepokretnost koja je predmet kredita, ili na drugu uknjiženu nepokretnost koja svojom vrednošću odgovara traženom iznosu kredita. Ovo je, takođe, bitan deo ekonomskog opterećenja kada razmišljate o podizanju stambenog kredita.

Informišite se kolika će biti kamatna stopa

Ovo je veoma važan deo koji morate da obavite pre uzimanja kredita. Kada saznate kolika je kamatna stopa, da li je fiksna ili promenljiva, kao i prema kom kursu se obračunava kredit. Kamatna stopa je jedna od najvažnijih stvari koju morate pažljivo da razmotrite, kada birate banku u kojoj ćete uzeti kredit.

Ukoliko je kamatna stopa promenljiva, važno je da znate pod kojim je uslovima promenljiva. Zakonom je utvrđeno da na promenljivost elemenata koji čine strukturu kamatne stope ne mogu uticati ni klijent ni banka.

Uslove različitih banaka ćete najbolje uporediti ukoliko od svih njih uzmete obrazac o obaveznim elementima kredita. Osim toga, na sajtovima različitih banaka se možete informisati o mnogim bitnim stavkama, ali i na forumima i preko iskustva drugih ljudi koji su već uzimali stambeni kredit. Ukoliko vam bilo okoja odredba ugovora nije jasna, ne potpisujte ugovor, dok vam banka ne pojasni sve što niste razumeli potpuno.

Proverite kolika je naknada za prevremeno plaćanje

S obzirom na to da kredit možete otplatiti preveremeno u celosti ili delimično, proverite kolika je naknada banci za prevremeno otplaćivanje kredita. Visina naknade će biti definisana ugovorom, kojim je ugovorena fiksna nominalna kamatna stopa.

Banka može tražiti i naknadu ukoliko u periodu od godinu dana želite prevremeno da otplatite više od milion dinara.

Koje uslove vi morate da ispunite?

Potrebno je da podnosilac kredita bude u stalnom radnom odnosu, u zavisnosti od banke do banke, između 3 i 6 meseci kod trenutnog poslodavca i minimum godinu dana neprekidnog radnog procesa.

Potrebna dokumenta su:

  • Zahtev za odobrenje plasmana - original overen kod poslodavca;

  • Rešenje o administrativnoj zabrani - dva primerka overena kod poslodavca;

  • Lična dokumenta i kopije dokumenata podnosioca zahteva za kredit;

  • Original Izvod banke za prethodnih 3, 6 do 12 meseci o prometu zarada;

  • Rešenje o utvrđivanju poreza na dohodak građana - neophodan dokument za sve klijente koji su poreski obveznici u smislu zakona kojim je uređen porez na dohodak građana izdaje se u Poreskoj upravi;

  • Saglasnost za KB koja iznosi 246 dinara;

  • Neto obračunski list.

Saznajte kakvi dodatni troškovi postoje

Preko obračuna efektivne kamatne stope moćete saznati iznos nominalne kamatne stope ali i sve dodatne troškove. Na ovaj način ćete se osigurati da unapred saznate sve svoje troškove, bez mogućnosti da vam banka naknadno unosi nove dodatne troškove.

Neki od najčešćih dodatnih troškova su: naknada za obradu kreditnog zahteva, izdavanje menice, izveštaj Kreditnog biroa, premija osiguranje Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, kasko osiguranje, podnošenje zahteva za upis hipoteke, procena vrednosti nepokretnosti, overa založne izjave, plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava, godišnje osiguranje nepokretnosti, plaćanje poreza na dodatu vrednost, troškovi pribavljanja dokumentacije...

Ukupno komentara: 0Sva polja su obavezna.