Da li želite da preuzmete Nedeljnik android aplikaciju?

DA | NE

Magazin

Biz news

Nacionalna akademija za javnu upravu Republike Srbije i Misija Oebs-a potpisali sporazum o saradnji

Nacionalna akademija za javnu upravu Republike Srbije (NAJU) i Misija OEBS-a u Srbiji, potpisale su Sporazum o saradnji. Sporazum su potpisali šef Misije OEBS-a y Srbiji, Andrea Oricio i v.d. direktora NAJU, Dražen Maravić
Datum: 23/01/2019

Nacionalna akademija za javnu upravu Republike Srbije i Misija Oebs-a potpisali sporazum o saradnji

Nacionalna akademija za javnu upravu Republike Srbije (NAJU) i Misija OEBS-a u Srbiji, potpisale su Sporazum o saradnji. Sporazum su potpisali šef Misije OEBS-a y Srbiji, Andrea Oricio i v.d. direktora NAJU, Dražen Maravić.

Saradnja će obuhvatiti ekspertske konsultacije i pomoć, uključujući institucionalni razvoj i pripremu, osmišljavanje i sprovođenje programa obuke za zaposlene u javnoj upravi, jačanje kapaciteta zaposlenih u NAJU, uključujući studijske posete i razmenu iskustava na regionalnom i međunarodnom nivou, kao i tehničku pomoć i opremanje Akademije sa ciljem uspostavljanja pune funkcionalnosti.

Takođe, Misija OEBS-a će sarađivati sa Nacionalnom akademijom u prioritetnim oblastima kao što je dobra uprava, vladavina prava i mediji, a u vezi sa poslovima koje NAJU obavlja u skladu sa Zakonom o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu.

Misija OEBS-a u Srbiji je i tokom protekle godine pružila podršku Nacionalnoj akademiji za javnu upravu u izradi novog interaktivnog sajta, donirala nameštaj u i pokrila troškove celokupnog projekta online obuka za primenu Zakona o upravnom postupku za zaposlene u javnoj upravi. Za ovu godinu planiran je nastavak podrške u razvoju i sprovođenju programa obuke.

Misija OEBS-a je naš veliki prijatelj od samog osnivanja Nacionalne akademije za javnu upravu i veliko mi je zadovoljstvo što ćemo i ove godine nastaviti saradnju sa jednom od najznačajnijih međunardonih organizacija. Verujem da će ova saradnja doprineti sistemskom osnaživanju naše isntitucije i kontinuiranom unapređenju rada i stručnih kapaciteta naših zaposlenih, kao i državnih službenika. " - izjavio je Dražen Maravić, direktor Nacionalne akademije za javnu upravu.

,,Ovaj Cporazum znak je spremnosti Misije OEBS-a u Srbiji za saradnju sa NAJU. Sporazum predstavlja rezultat kontinuirane podrške Misije izgrađivanju održivog sistema stručne obuke i kapaciteta za javne službenike/ce u Srbiji. Ovakav sistem je nezamenjiv preduslov za sticanje visoko stručne i efektivne javne uprave koja funkcioniše u skladu sa principima dobre uprave," dodao je ambasador Andrea Oricio, šef Misije OEBS-a u Srbiji.

Nacionalna akademija za javnu upravu je centralna institucija sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije, koja je osnovana sa ciljem da unapređuje kompetencije zaposlenih u javnoj upravi, neophodne za kvalitetno obavljanje posla. Sprovođenjem programa obuke uz primenu savremenih oblika i metoda stručnog usavršavanja obezbeđuje se stalno unapređenje kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građanima i privrednim subjektima.


Ukupno komentara: 0Sva polja su obavezna.